START

SeniorenVereniging

BNPPARIBAS-FORTIS

BRUGGE-KUST


Stichtingsdatum 21/1/1965

Correspondentieadres :

Begoniastraat 22 8310 Assebroek

Rekening : BE55 2800 2121 4644     

Laatste berichten :


21/03/2020 : CORONA VIRUS

             WEGENS HET CORONA-VIRUS HEBBEN

             WIJ BESLOTEN OM ALLE ACTIVITEITEN

             VAN APRIL, MEI, JUNI en JULI 2020

             TE ANNULEREN OF TE VERPLAATSEN.


             WIJ DANKEN U VOOR UW BEGRIP.


                          HOU HET GEZOND !  


17/03/2020 : Voorlopig blijven onze activiteiten van MEI en JUNI .  Wij wachten op eventuele

                     mededelingen van de voorlopige regering of van onze hoofdzetel te Brussel.


17/03/2020 : Onze reis naar ROTTERDAM van 23 april 2020 wordt naar een latere datum UITGESTELD.

                     Alle inschrijvingen blijven geldig.  Bij definitieve datum kan men bevestigen of afzeggen.

                     DANK VOOR JULLIE BEGRIP......en wees VOORZICHTIG


16/03/2020 : BEVESTIGING : GEEN WANDELING in DAMME op 19/3

                     Reis naar Rotterdam gaat voorlopig wel door.  Bekijk regelmatig onze website


13/03/2020 : NOSTALGIE 2 : de "WISTUDAT"-jes editie Pasen 1988 en Kerst 1986 staan ook online.

                     Wie weet nog iets van de Muziekkwis ???

                     Met dank aan Colette Vanhoeserlande voor het uitlenen van alle Wist U dat-jes


12/03/2020 :  Bericht vanuit de HR (personeelsdienst) Brussel aan alle verenigingen.

                      Dear Clubs and ASV’s,

                      The rules applied for BNP Paribas Fortis also apply to the clubs, as well as to the ASVs, moreover as                          your activities are organised in the name of the bank.

                      Therefore as a precaution, and in order to prevent the spread of the corona virus, we ask you to strictly                        follow the instructions of the Management Newsletters and thus to postpone all events you organize                            until after April 19th 

                      Please inform all your club or ASV colleagues, who are responsible for organizing an activity,                                        accordingly.

 

                      Daardoor zal de wandeling rond Damme NIET DOORGAAN


12/03/2020 : NOSTALGIE : de "WISTUDAT"-jes van 1984 -1985 enz... kunnen jullie nu bekijken op onze

                     website.  Ideale gelegenheid nu we "bijna" niet meer naar buiten mogen.


06/03/2020 : De foto's van het Europacollege zijn geplaats (2 mappen)


07/01/2020 : Feestdagenkalender is aangepast.


18/03/2019 : Bekijk de   "flyers" opgemaakt door Dominique, ons bestuurslid

                     (te zien bij ACTIVITEITEN)

 

******************************************************************************************************************************************


01/07/2019 :

Nieuw systeem Merits & Benefits                       

            Sedert 2015 kunnen de gepensioneerde collega’s van de bank alsook de weduwen of weduwnaars

            van overleden collega’s genieten van de voordelen van Merits & Benefits op voorwaarde dat zij lid

            zijn van een ASV.

 

            Merits & Benefits heeft besloten om over te gaan tot digitalisering van hun bestanden.    

            Dit heeft tot gevolg dat nieuwe leden geen briefwisseling of ‘ voordeelkaart” in papieren

            versie meer zullen ontvangen.

 

            Om toegang tot de site van Merits & Benefits te bekomen zal elke ASV haar nieuwe leden

            op de hoogte moeten brengen van de te volgen procedure.

 

             Internetadres : http://bnpparibasfortis.mijnkorting.be 

 

             Daar kan eenieder zich inloggen :

 

              Nieuwe leden

              Login              :                      bnpparibas

              Wachtwoord  :                      personeelsnummer (6 cijfers)

 

               Profiel aanmaken:    

            Alle gegevens dienen volledig ingevuld te worden, zo niet zal de registratie niet kunnen gebeuren.

 

             Toegang tot de website:       

 

             Nieuwe leden                                     Eigen e-mailadres gebruiken en eigen paswoord

            Initieel de 6 cijfers van het personeelsnummer.

            Dit kan achteraf gewijzigd worden

 

              Bestaande leden                          Voor zij die reeds van de website gebruikt maakten    

                                                                  wijzigt er niets :      

              bestaande login en paswoord gebruiken.A

                                              

                  Bestaande leden welke nog nooit gebruik gemaakt hebben van de  site :

                 dezelfde procedure hanteren als de nieuwe leden.

 

                  De leden welke over geen e-mailadres beschikken kunnen hun “voordeelkaart”

                  nog gebruiken tot eind 2021. Daarna vervalt deze kaart.25/05/2018 : "Onze A.S.V. is altijd al heel omzichtig omgesprongen met de personeelsgegevens,

en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. 

Wij behandelen alle ledengegevens als strikt vertrouwelijk en houden

deze gegevens ook enkel en alleen voor onze ASV.

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht (GDPR, of General Data Protection Regulation).

Onder LEDEN vindt u alle nodige informatie daaromtrent."


01/02/2017 : De nieuwe kaarten Meritsandbenefits worden verdeeld door onze collega's uit Brussel.

Deze kaart is geldig van 2017 tot 2021.  Enkel leden van de Seniorenvereniging hebben

recht op deze kaart (ook de actieve personeelsleden).

Spaar de begeleidende brief.  Uw login en paswoord staan erin vermeld.

Vele leuke en exclusieve personeelsvoordelen. 

Ga naar www.bnpparibasfortis.mijnkorting.beBij wijziging van uw rekeningnummer, uw familiale toestand, adres,telefoonnummer, gsm of e-mailadres,

gelieve ons zo snel mogelijk te verwittigen voor de aanpassing van ons intern gegevensbestand

van onze leden.

Alle informatie sturen naar Claudette.Declerck@telenet.be

Onze Senioren Vereniging    staat  open voor alle gepensioneerden of vervroegd op rust gestelde werknemers van de BNP-Paribas Fortis Bank,of van de voorgangers van deze bank

Dus iedere gepensioneerde die ooit deel uitgemaakt heeft van het personeel van

BNP Paribas Fortis of vroegere bank is welkom.

Hebt u vragen over deze site (verwijzingen  - inlichtingen - foto's enz.)

mail dan naar de webcoördinator : yvesperquy@gmail.com


* * * *  * * * * * * * 

Bij overlijden van een gepensioneerd ex-medewerker van de FORTIS BANK Belgie groep

 

verwittig het secretariaat van de gepensioneerden (zie hieronder)


of hebt u vragen aangaande pensioen, voordelen of andere info 

via mail

secret.ASV.nat@bnpparibasfortis.com

of via telefoon 02/...................


aanvraag begrafenisvergoeding bij HR Contact Center (zie hieronder)

HR Contact Center : 02 / 228 11 11 op werkdagen 8 tot 16 uur