PERSONALIA

OVERLEDEN LEDEN EN OUD-COLLEGA's


Met droefheid melden wij u het overlijden van

mevrouw AGNES LALEMAN

weduwe van de heer Alberic DEBAERE

Geboren te Langemark op 15 juni 1931

en overleden in het WZC Regina Coeli te St Andries

op 30 oktober 2019


De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk bent uitgenodigd

heeft plaats op WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019 om 10u30

in de parochiekerk van ST BAAFS te St Andries- Brugge

******************


Een beetje sterven

doe je niet ineens

maar af en toe een beetje

En alle beetjes die je stierf

't is vreemd maar die vergeet je

Het is je dikwijls zelf ontgaan,

je zegt ik ben wat moe.

Maar op een keer dan ben je aan

je laatste beetje toe.Overleden leden en oud-collega's sedert 20/03/2019


de heer Oscar DEVREKER

geboren te Koekelare op 14 mei 1940

en overleden te Roeselare op 8 april 2019


de heer Louis van RENYNGHE de VOXVRIE

geboren te Ieper op 12 januari 1935

en overleden te Brugge op 2 mei 2019


mevrouw Bernadette GOETHALS

echtgenote van Carlos CHRISTIAENS

geboren op 7 februari 1944 

en overleden te Brugge op 16 augustus 2019


mevrouw Brigitte BAUMGARTEN

echtgenote van Albert OMMEY

geboren op 4 maart 1941

en overleden op 18 september 2019


Mevrouw Agnes LALEMAN

weduwe van de heer Alberic DEBAERE

geboren  op 15 juni 1931

en overleden te Brugge op 30 oktober 2019


De heer Felix GOEMINNE

geboren te Blankenberge  op  29.12.1932

en overleden te Brugge op  23.10.2019


Mevrouw Georgette MOYSON

weduwe van de heer Leopold STUYPENS

geboren op 4/10/1929

en overleden te Oostende op 3/11/2019
                                                                             

    Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.
Ter info :


Tussenkomst van de bank in de begrafeniskosten van ex-personeelsleden

Wij herinneren u graag aan een vaak vergeten voordeel voor ex-werknemers van de Bank.

BNP Paribas Fortis verleent immers een financiële tussenkomst bij overlijden van een medewerker die met pensioen is

of met vervroegd vertrek.

De begunstigde van de begrafenisvergoeding is de persoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten betaald heeft.

De vergoeding bedraagt maximaal 500 € (niet geïndexeerd).

Als de betaalde begrafeniskosten lager liggen dan dat maximumbedrag,

is de vergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk betaalde kosten.

De betaling gebeurt in eenmaal de maand na ontvangst van de drie te leveren bewijzen:

*kopie van het uittreksel uit de overlijdensakte

*kopie van het bewijs van betaling van de begrafeniskosten

   * kopie van de identiteitskaart (recto-verso) van de begunstigde

 

Vergeet niet het rekeningnummer te vermelden waarop deze vergoeding dient gestort te worden.

De vergoeding is niet onderworpen aan een sociale bijdrage voor de werknemer en evenmin aan bedrijfsvoorheffing.

Voor extra informatie contacteer het Human Resources Service Center:

BNP Paribas Fortis, HRSC Contact Centre, 1YP0A, Warandeberg 3, 1000 Brussel.         

tel 02/228.22.22
SeniorenVereniging

BNPPARIBAS-FORTIS

BRUGGE-KUST


Stichtingsdatum 21/1/1965

Correspondentieadres :

Begoniastraat 22 8310 Assebroek

Rekening : BE55 2800 2121 4644