SeniorenVereniging

BNPPARIBAS-FORTIS

BRUGGE-KUST

 

Stichtingsdatum 21/1/1965

Correspondentieadres :

Begoniastraat 22 8310 Assebroek

Rekening : BE55 2800 2121 4644

 

 

OVERLEDEN LEDEN EN OUD-COLLEGA's

 

Heden is van ons heengegaan

de Heer

JEAN-LOUIS MEYSKENS

echtgenoot van mevrouw Yvonne Lust

 

geboren te Nossegem op 1 februari 1927

en overleden te Westende op 16 maart 2019

 

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd

heeft plaats in de Sint-Laurentiuskerk te

Westende-dorp op zaterdag 23 maart 2019 om 10u30

gevolgd door de bijzetting in de familievergunning op de begraafplaats te Westende

 

Samenkomst en begroeting in de kerk om 10u15

 

condoleren : Familie Meyskens-Lust

p/a uitvaart Dezutter, Kerkstraat 38, 8430 Middelkerke

of via www.dezutter.eu

 

 

******************

 

Een beetje sterven

doe je niet ineens

maar af en toe een beetje

En alle beetjes die je stierf

't is vreemd maar die vergeet je

Het is je dikwijls zelf ontgaan,

je zegt ik ben wat moe.

Maar op een keer dan ben je aan

je laatste beetje toe.

 

 

Overleden leden en oud-collega's sedert10/03/2018

 

de heer Jean Louis MEYSKENS

geboren te Nossegem op 1 februari 1927

en overleden te Westende op 16 maart 2019

 

Baronr Humbert PECSTEEN

geboren op 17 februari 1930 en overleden te Brugge op 3 februari 2019

 

de Heer Roland HONGENAERT, echtenoot van mw. Monique Vandewoude

geboren te Westkapelle op 24 november 1943,en overleden te Knokke op 11 maart 2018

 

de Heer Jan FACON, echtgenoot van mevrouw Colette Bordon,

geboren op 26 juli 1940 en overleden op 15 maart 2018

 

de heer Dirk GEVAERT, echtgenoot van mevrouw Martine Boey,

geboren te Brugge op 7/1/1949 en er overleden op 9/7/2018

 

de heer Patrick BOVIJN, geboren te Waregem op 25 uli 1948

en overleden in Beernem op 22 oktober 2018

 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

 

 

 

Ter info :

 

Tussenkomst van de bank in de begrafeniskosten van ex-personeelsleden

Wij herinneren u graag aan een vaak vergeten voordeel voor ex-werknemers van de Bank.

BNP Paribas Fortis verleent immers een financiële tussenkomst bij overlijden van een medewerker die met pensioen is

of met vervroegd vertrek.

De begunstigde van de begrafenisvergoeding is de persoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten betaald heeft.

De vergoeding bedraagt maximaal 500 € (niet geïndexeerd).

Als de betaalde begrafeniskosten lager liggen dan dat maximumbedrag,

is de vergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk betaalde kosten.

De betaling gebeurt in eenmaal de maand na ontvangst van de drie te leveren bewijzen:

*kopie van het uittreksel uit de overlijdensakte

*kopie van het bewijs van betaling van de begrafeniskosten

* kopie van de identiteitskaart (recto-verso) van de begunstigde

Vergeet niet het rekeningnummer te vermelden waarop deze vergoeding dient gestort te worden.

De vergoeding is niet onderworpen aan een sociale bijdrage voor de werknemer en evenmin aan bedrijfsvoorheffing.

Voor extra informatie contacteer het Human Resources Service Center:

BNP Paribas Fortis, HRSC Contact Centre, 1YP0A, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

tel 02/228.22.22