OVERLEGCOMITE

SeniorenVereniging

BNPPARIBAS-FORTIS

BRUGGE-KUST


Stichtingsdatum 21/1/1965

Correspondentieadres :

Begoniastraat 22 8310 Assebroek

Rekening : BE55 2800 2121 4644      PERQUY Yves

DE BLAUWE Jacques

DE CLERCK Claudette

DEGRAEVE Christiane

LEMS Patricia

LUICKX Danielle

NAERT Jacqueline

VERCRUYSSE Dominique

 Voorzitter / Website

  Ondervoorzitter / Cultuur

Ledenbestand / Publ.Rel.

Ondervoorzitter / Secretariaat

Financiën / boekhouding

Reizen

Redactie Contactblad

Festiviteiten

 050 67 30 70

050 31 45 74

050 31 14 98

050 37 00 06

050 33 79 34

050 31 36 89

059 23 54 79

059 51 05 18 0478 34 37 00

0479 65 33 48

0474 41 53 17

0473 83 11 78

0496 52 38 64

0495 86 82 41

0476 50 08 45

0486 53 40 52

Yves

Patricia

Jacques

Danielle

Christiane

Jacqueline

Claudette

Dominique


vergadert (slechts) een vijftal keer per jaar (vastleggen jaarprogramma + evaluatie activiteiten - beheer financiën)

- maar mailt en telefoneert héél veel met mekaar  .... ;-)


De activiteiten worden onder de bestuursleden verdeeld, en  ieder heeft zowat zijn eigen specialiteit.


De website, dewelke hij zo actueel mogelijk probeert te houden,  is voor Yves (voorzitter).


Dominique zorgt voor alle maaltijden, namelijk kerstfeestmaal, algemene vergadering en BBQ.


Jacques, onze huisgids, kent alles van Brugge en omstreken.  Als onder-voorzitter controleert hij de goede werking van ons ASV.


Claudette heeft ons volledig bestand in handen.  Alle nieuwe leden worden door haar gecontacteerd,  uittredende leden worden geschrapt.  Overleden leden worden vermeld in Brussel.  Zij zorgt er ook voor dat er geen gegevens doorgegeven worden. Ook de P.R. valt onder haar bevoegdheid.


De foto's van de activiteiten worden gemaakt door verschillende leden, samengebracht en op de site gezet door Christiane.  Zij is als secretaris ook verantwoordelijk voor alle 'paperassen' en verslagen.


Patricia is sedert 1 januari 2015 full-time bezig met onze boekhouding.  En dat het klopt !!


Jacqueline zorgt voor ons driemaandelijks contactblad, met alle nieuwtjes, informatie over onze activiteiten en familiegebeurtenissen.


Danielle zoekt en vindt reisprogramma's, zowel dagreizen als meerdaagse, en dit sedert 2016.