OVERLEGCOMITE

Yves

Patricia

Jacques

Danielle

Christiane

Jacqueline

Claudette

Dominique


vergadert (slechts) een vijftal keer per jaar (vastleggen jaarprogramma + evaluatie activiteiten - beheer financiën)

- maar mailt en telefoneert héél veel met mekaar  .... ;-)


De activiteiten worden onder de bestuursleden verdeeld, en  ieder heeft zowat zijn eigen specialiteit.


De website, dewelke hij zo actueel mogelijk probeert te houden,  is voor Yves (voorzitter).


Dominique zorgt voor alle maaltijden, namelijk kerstfeestmaal, algemene vergadering en BBQ.


Jacques, onze huisgids, kent alles van Brugge en omstreken.  Als onder-voorzitter controleert hij de goede werking van ons ASV.


Claudette heeft ons volledig bestand in handen.  Alle nieuwe leden worden door haar gecontacteerd,  uittredende leden worden geschrapt.  Overleden leden worden vermeld in Brussel.  Zij zorgt er ook voor dat er geen gegevens doorgegeven worden. Ook de P.R. valt onder haar bevoegdheid.


De foto's van de activiteiten worden gemaakt door verschillende leden, samengebracht en op de site gezet door Christiane.  Zij is als secretaris ook verantwoordelijk voor alle 'paperassen' en verslagen.


Patricia is sedert 1 januari 2015 full-time bezig met onze boekhouding.  En dat het klopt !!


Jacqueline zorgt voor ons driemaandelijks contactblad, met alle nieuwtjes, informatie over onze activiteiten en familiegebeurtenissen.


Danielle zoekt en vindt reisprogramma's, zowel dagreizen als meerdaagse, en dit sedert 2016.