START


19/09/2021 : 28 oktober 2021 ; EINDELIJK WEER SAMEN.

                      Een kleine receptie om elkaar weer te begroeten.

                      Ga vlug naar activiteiten en schrijf je in.


16/09/2021 : Op het einde van de maand september zal het jaarlijkse lidgeld (wegens corona uitgesteld)                               geïnd  worden.  Het bedrag is teruggebracht naar 5 euro per persoon.


08/09/2021 : Wie wenst lid te worden van ons bestuur (hopelijk ben jij dat) kan het formulier

                     invullen onderaan "OVERLEGCOMITEE".


08/09/2021 : HOERA : We starten met onze activiteiten.
                     Schrijf zeker al de data in uw agenda.

                     Verder informatie voor de activiteit van oktober binnenkort op deze website.


19/08/2021 : Met spijt melden wij u het overlijden van de heer WILLY JONKHEERE,
                     geboren te Eernegem op 20/11/1941 en overleden te Brugge op 16/8/2021

                     Verdere info zie personalia.


24/07/2021 : Met droefheid melden wij u het overlijden van mevrouw Denise VAN HUELE,
                     echtgenote van de heer Robert BERTENS,

                     geboren op 31/3/1936 en overleden op 9/7/2021.


26/06/2021 : alle info aangaande BENEFITS AT WORK kan je vinden in het menu ASV's


19/06/2021 : de website voor benefits at work (oud was Merits and Benefits)

                     is : https://bnpparibasfortisasv.benefitsatwork.be

                     De link vanuit de nationale website is foutief !!  Zou eerstdaags aangepast worden.


19/05/2021 : Wij melden u het overlijden van mevrouw Monique HUYGHE, echtgenote van 

                     de heer Leo GREVEN

                     Geboren op 23 maart 1939 en overleden te Oostende op 17 mei 2021.
Ter info :


Tussenkomst van de bank in de begrafeniskosten van ex-personeelsleden

Wij herinneren u graag aan een vaak vergeten voordeel voor ex-werknemers van de Bank.

BNP Paribas Fortis verleent immers een financiële tussenkomst bij overlijden van een medewerker die met pensioen is

of met vervroegd vertrek.

De begunstigde van de begrafenisvergoeding is de persoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten betaald heeft.

De vergoeding bedraagt maximaal 500 € (niet geïndexeerd).

Als de betaalde begrafeniskosten lager liggen dan dat maximumbedrag,

is de vergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk betaalde kosten.

De betaling gebeurt in eenmaal de maand na ontvangst van de drie te leveren bewijzen:

*kopie van het uittreksel uit de overlijdensakte

*kopie van het bewijs van betaling van de begrafeniskosten

   * kopie van de identiteitskaart (recto-verso) van de begunstigde

 

Vergeet niet het rekeningnummer te vermelden waarop deze vergoeding dient gestort te worden.

De vergoeding is niet onderworpen aan een sociale bijdrage voor de werknemer en evenmin aan bedrijfsvoorheffing.

Voor extra informatie contacteer het Human Resources Service Center:

BNP Paribas Fortis, HRSC Contact Centre, 1YP0A, Warandeberg 3, 1000 Brussel.         

tel 02/228.22.22