VERSLAGPRAAG

PRAAG 12 - 16 SEPTEMBER 2010

 

Zondag 12/09 : ( dag 1 )

De Luifel ( onze luifel ? ) 05.30. De bagage is ingeladen (inclusief de rolstoelen ).We vertrekken dus zeer vroeg maar vrij stipt ( 5.40 u ! ) want de afstand is behoorlijk groot ( ca 1.000 km ). Ondanks het enthousiasme van de 45 deelnemers wordt het na een eindje toch héél stil in de bus….de korte nachtrust wordt iets uitgebreid…..

De ganse “rij-dag” verloopt iets makkelijker dan voorzien, mede dankzij de regelmatige

haltes die noodzakelijk zijn voor zowel de ( rijtijden ) van de chauffeur als voor onze eigen

noden ( eten, drinken, beentjes strekken….). Via Brussel over een stukje Nederland naar

Aachen ( met om 8.30u eerste halte voor het ontbijt) en Frankfurt. Het gezamenlijk middagmaal nemen we in Stockstadt ( omgeving Aschaffenburg ) om, via Nürenberg ( en een laatste stopvóór de Tsjechische grens ) richting Plzen en uiteindelijk Praag te rijden.

Het is ( door werken en een opstopping  ) 20.20u als we in ons hotel ( Pyramida **** van de Orea-keten )aankomen….Dankzij de goede voorbereiding van Yves verloopt de kamerverdeling zeer vlot en schuiven we om 21.00u aan voor ons eerste buffet…….

Maandag 13/09 :  ( dag 2 )

Vandaag gaan we een eerste stuk van Praag verkennen, de bovenstad, beter bekend onder de naam Praagse Burcht. Dit is veel meer dan een vroegere burcht of kasteel; Het is een ruim geheel van kerken, “paleizen” en andere mooie gebouwen, elk met hun eigen geschiedenis, en alles gelegen rond drie prachtige pleinen…..Na een fikse wandeling, in een mooi zonnetje, doorheen deze “wijk”, genieten wij van de “show” bij het wisselen van de wacht aan het presidentieel paleis. Alleen het beroemde “gouden straatje” moeten we missen ( langs beide zijden afgesloten door werken…) Na het middagmaal, gaan we in groep, onder leiding van onze gids enkele van de gebouwen van binnenin verkennen …..het kasteel, de kathedraal, de kerk St. Georges….

Nog andere toegangen zijn in onze tickets inbegrepen maar dat wordt overgelaten aan

ieders godsvrucht en ( fysisch )  vermogen.

Dinsdag 14/09 :  ( dag 3 )

Gisteren zouden we afsluiten met een bezoek aan het Loreta-heiligdom, maar om het programma niet te overladen werd beslist om daar vandaag mee te beginnen. Vanaf een van onze bus-afzetplaatsen wandelen we er naar toe. Dit bedevaartsoord omvat o.m. het “ huisje van Maria” ( dat volgens de legende door de “engelen” ter plaatse werd gebracht) . Een kleine kopie van het huisje vinden we bij ons in Brugge ( hoek Wal- en Katelijnestraat ). Maar het heiligdom omvat ook nog veel meer zoals de “schatkamer” met  o.a een mooie collectie kerkgewaden, sieraden en een schitterende monstrans bezet met ontelbare ( men zegt 6.220 ) diamanten.

Eerder toevallig konden we ook genieten van het “klokkenspel” ( dat, enkel op het uur ) een Marialied laat horen.

Via een nieuwe fikse wandeling dalen we stilaan af naar de Moldau. Onderweg ( nu we toch in de buurt zijn ) maken we een klein ommetje om in de Maria – Victoriakerk het beroemde beeldje ( althans in katholieke kringen ) van “ het Kindje Jezus van Praag” te bewonderen. Heeft men ons zien komen of heeft Yves een (geheim) telefoontje gepleegd, we weten het niet maar feit is dat de “nonnekes”, die voor de aankleding zorgen, het beeldje vandaag “toevallig” hebben aangekleed ( één van de ca. 70 “outfits” ) in ….het groen !!

We wandelen verder naar de Karlsbrug, een mooi geheel, versierd met talrijke prachtige “beelden” ( waarvan enkele voor restauratie in de stellingen staan ). Jammer genoeg brengen de donkere wolken, die al de gehele morgen dreigden, nu echte regen…….


Hierdoor wordt onze boottocht op de Moldau ( namiddag ) enigszins “verstoord”. We moeten dan ook noodgedwongen binnen gaan zitten. Nochtans maken de koffie en de taart een stukje goed en blijven we toch genieten van de mooie uitzichten op Praag en haar gebouwen……

We eindigen onze dag met een bezoek aan het Strahovklooster, op zich ( weeral ) een imposant geheel, waar we vooral oog hebben voor de wereldberoemde “bibliotheek” met duizenden boeken van allerlei slag.

’s Avonds had Yves voor een bijkomende “uitstap” gezorgd, zijnde de ( vrije ) deelname

aan een Bohemer-folkloreavond met zang, dans, eten en….drinken…Er waren een 30-tal  deelnemers uit onze groep. Iedere nationaliteit moest een “eigen” lied ten gehore brengen. Wat konden wij anders doen dan het lied “ Zie je van Brugge…..” ten gehore brengen. Blijkbaar is dit een wereldbekend nummer want zelfs het orkest kon invallen ! Hoe dan ook iedereen ging akkoord dat de Mexicanen, mèt verdiend succes,  de hoofdrol speelden.     

Woensdag 15/9  :  ( dag 4 )

Vandaag staat alles in het teken van de Joodse gemeenschap die ooit zeer belangrijk was

in Praag en omgeving.

Eerst verlaten we echter ( voor de eerste keer ) Praag en rijden naar Theresienstadt ( Terezín ).

Daar wandelen we langsheen de begraafplaats tot in de vesting van Terezin ( van het

Vauban-type ) dat sinds de bouw ervan dienst deed als gevangenis. Tijdens de 2e W.O

werden er ook de tegenstanders van het Nazi-regime opgesloten ( vooral Joden ) die dan 

vanuit dit doorvoerkamp getransporteerd werden naar diverse concentratiekampen. In Terezin zelf, een garnizoensstad zonder verder toeristisch belang, nemen we nog een kijkje in het Ghetto-museum…..

Terug naar Praag voor het middageten….( waar het af en toe nog altijd regent…..)

Onze bus zet ons af op de parkeerplaats aan de “brug met de gouden pylonen” intussen

door alle reisgezellen, een welbekend afspraakpunt…..

Voor het middagmaal “stranden”  enkelen in een restaurant op het Oude Raadsplein. Ze kunnen daar genieten van het astronomisch uurwerk ( inclusief de “poppetjes”-show om het uur )

Na de middag gaan we de Joodse Wijk van Praag zélf bezoeken. Destijds waren de Joden een belangrijke gemeenschap aldaar, waar ze binnen hun “ommuurde “ ( niets nieuws onder de zon ) getto samenleefden. De muren zijn intussen verdwenen en ook het belang van hun vestiging is geschiedenis ( behoudens de historische herinnering dankzij de resterende inplantingen ). 

We gaan dan ook voor een bezoek aan de Oud-Nieuw-synagoge met aansluitend de Joodse begraafplaats…..Zoals gevraagd zetten we ons ( kartonnen ) keppeltje op…..

Verder nemen we nog een kijkje in een tweede “Spaanse” synagoge ( een kopie van het Alhambra , maar dan uiteraard in het héél klein ). Het grootste gedeelte van onze groep vindt die laatste ruimschoots de mooiste. Intussen maken we ook kennis met het monument ter ere van Kafka

Conclusie van deze dag ( ook gemaakt door onze gids ) : en wat heeft “de mens “ hieruit

uiteindelijk geleerd ? Niets ( of toch zéér weinig ) !

Ook vanavond is er weer een Yves-supplementje. Hij ontdekte in zijn voorbereiding de mogelijkheid om deel te nemen aan een water- en lichtshow, het Krizikova Fontein-spektakel.

En een spektakel was het ! Schitterende ervaring met  fonteinen, spuitend water in alle kleuren en dit op diverse muzikale thema’s. Vooral indrukwekkend was de projectie van filmische balletvoorstellingen op een gordijn van water……..Prachtige afsluiting van onze 4e dag….

Donderdag 16/9  :  (dag 5 )


Vandaag absoluut géén regen meer ( en dit geldt voor de rest van de reis ).

Voor de tweede keer ( laatste keer tijdens ons verblijf ), verlaten we de stad Praag. We rijden naar Karlstein… een prominent kasteel ( buitenverblijf met tezelfdertijd de bedoeling om de kroonjuwelen een veilige thuishaven te bieden ) van Karel IV ( 14e  eeuw ). Een mooi en indrukwekkend geheel dat echter alleen via een zware klim te bereiken valt. Het kan ook met paard en kar ( sommigen verkiezen dat ), maar ook dàn wegen de laatste loodjes het zwaarst !

Zelfs binnenin is het niet vanzelfsprekend, want de trappen, om bepaalde delen van het kasteel te bereiken zijn, ontzettend hoog….( kwestie van de kroonjuwelen zo goed en zo lang als mogelijk onbereikbaar te maken )……….

Dan toch maar weer naar Praag voor het middagmaal.

Het deel van Praag dat ons, ter verkenning, nog ontbreekt is de Nieuwe Stad.

Vandaag is dan ook het ( ultieme ) moment om hier iets aan te doen…..

Vanaf het Oude Raadsplein vetrekken we,via allerlei straatjes en steegjes ( die telkens wel een bezienswaardigheid of historische betekenis hebben ) in de richting van het Wenceslasplein, dat eigenlijk meer een lange, brede boulevard is dan een echt plein.. Intussen maken we kennis met meerdere gebouwen uit de Jugendstil-periode en de Neo-gotiek, Ook houden we even halt aan het zomer- en winterpaleis ( op vandaag, met een heel andere invulling ), de Zwarte Toren…

De historische waarde van het “plein” is er niet minder om :  het Europa-hotel ( remember  Vaclav ) en de gedenksteen voor Jan Palach )……

Daarna worden we “vrij”-gelaten om op eigen initiatief nog bepaalde gebouwen, winkelgalerijen en/of drankgelegenheden te bezoeken………………. 

Vrijdag 17/9 :   ( dag 6 )

Het is weeral voorbij…. Gezien de afstand ( uiteraard idem als in ’t komen )

wensen we vroeg te vertrekken. Bagage tegen 6.30u in de bus, daarna ontbijt en om 7.00u vertrek ! Het werd uiteindelijk “maar” 7.15u !

Niettegenstaande het vrijdag is en we in Duitsland toch door enkele grote agglomeraties

heen moeten ( soms in het spitsuur ), verloopt alles zeer vlot. Ook nu wordt regelmatig

halt gehouden o.m. in Geiselwind ( omgeving Würzburg ) voor het gemeenschappelijk middagmaal. Hiervan wordt gebruik gemaakt om het ontbreken van de traditionele

“receptie” op de laatste avond, te vervangen ( in Tsjechië te duur, je moet er voor alles

betalen, ook voor een klein zaaltje in het hotel….)

Eenmaal in België wordt de blije sfeer toch wel gedrukt. Onze medereiziger Johan voelt

zich onwel en bij een stopplaats blijkt dat hij naar het ziekenhuis dient overgebracht……

Gelukkig vernamen we intussen dat hij thuis is en dat  dààr zijn volledig herstel kan verlopen…..

We raken uiteindelijk in de omgeving van Brugge….en bereiken “ De Luifel” om 23u !

Conslusie

We hadden een prachtige reis, waarbij we véél hebben gezien, véél hebben genoten en ook véél hebben geleerd, wat kun je van een reis méér verlangen !

Praag is inderdaad een schitterende stad, ongetwijfeld een aanrader. Op meerdere vlakken moet je echter wél op je hoede zijn :  dat wil ( ondermeer ) zeggen, de taal ( al kom je met Engels zowat overal terecht ), de munt ( let op je wisselgeld ) , de gewoontes ( bestek, wat op tafel wordt gezet, het “drinkgeld”, de privé-parking van het hotel…..àlles is een supplement en dient dus bijkomend betaald te  worden…..! )

Maar goed, het was écht de moeite !

Een woordje van dank

Een reis staat of valt met de organisator en de instelling van de groep. Het komt allemaal niet vanzelf. Vandaar, dank aan

- Yves ( en uiteraard ook aan Marie-Paule ) voor zijn “voorbereiding”, zijn aanvullingen op het “standaardprogramma”, maar vooral zijn / haar alomtegenwoordigheid… de eerste en de laatste, tot zeker was dat “ alle duiven op kot waren “ Ze hebben hun “puut” méér” dan verdiend!.

- Chauffeur Piet voor zijn snelle, maar vooral veilige rijwijze zowel onderweg als in Praag 

zélf, dat hij op zijn duimpje blijkt te kennen…

- Gids Jos voor zijn verhelderende commentaren, zonder al te veel nadruk te leggen op

historische data, maar eerder vergelijkingen maakt en verbanden legt……

- de Ganse Groep, voor de stiptheid, de luisterbereidheid, de aangename, positieve ( én 

leutige ) inbreng evenals hun spontane hulp aan de rolstoelgebruikers ( én aan de

begeleiders ervan ) bij de , soms moeilijke, “Praagse wandelingen”…..

Nog eens bedankt, we zien jullie allemaal, met dezelfde instelling, graag terug in 2011 !!!!

 

Carlos Christiaens

10.10.10 !

 


SeniorenVereniging

BNPPARIBAS-FORTIS

BRUGGE-KUST


Stichtingsdatum 21/1/1965

Correspondentieadres :

Begoniastraat 22 8310 Assebroek

Rekening : BE55 2800 2121 4644